Вітаю Вас, Гість
Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації
 спрямована на:
 
  1. Виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, віком до 18 років
  2. Направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення
  3. Надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей
  4. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ОСІБ, ЩО ЇХ ЗАМІНЯЮТЬ:

Психолого-педагогічне вивчення дитини в Кам’янській районній  психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів:
-паспортів батьків;
-свідоцтва про народження дитини;
-"Картки стану здоров’я і розвитку дитини"

-"Історії розвитку дитини"

-"Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку  їх скла дання", зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
-зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
-висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань  дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);

-документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);

  -письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих  в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.

Показаннями для звернення до районної психолого-медико-педагогічної консультації можуть бути порушенняформування у дитини пізнавальної
діяльності згідно з віковими нормами,труднощі засвоєння нею знань, умінь,  навичок, суспільного досвіду.

На підставі результатів  психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями Кам’янської районної психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.

Висновок РПМПК не є вердиктом про спеціальне навчання. Він носить рекомендаційний характер, остаточне рішення про форму навчання приймають батьки або особи, які їх замінюють, після того, як усвідомлять для себе його необхідність.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

Перелік документів для скачування